Morgan Carbtune - click here to goto home page

                 

Home

Carbtune
Operation
FAQs
Reviews
Testimonials
Your bike

Accessories
Tool Pouch
Carbtool
Colortune
Other products

Prices
Order Shopping Cart

Contact
Our history
Privacy Policy

   
   
Deutsche  Français

manual

How to setup and use your Carbtune

Beschrijving

De Carbtune II is een vierkolom mechanische vacuümmeter gecalibreerd in cmHg.

Deze vacuümmeter laat vier meetwaarden tegelijkertijd zien zodat het mogelijk is om alle vier carburateurs of luchtinlaten tegelijkertijd af te stellen.

Deze meter maakt gebruik van roestvrije staafjes in nauwe buizen gemonteerd om de vacuümwaarden weer te geven. De meetbuizen zijn gemaakt van extra sterk plastic. De (noodzakelijke) demping wordt gerealiseerd door restrictors (doorstroom begrenzers) in de rubber slangen.

De vacuümmeter dient verticaal te worden opgesteld, zodoende kunnen waarden tussen 8 cmHg en 42 cmHg gemeten worden. De meeste motorfietsen kunnen binnen deze waarden gesynchroniseerd worden, er zijn echter uitzonderingen. De BMW R-serie en sommige tweetaktmotoren laten vacuümwaarden zien die onder de 8 cmHg liggen en dus buiten het schaal bereik vallen. Om deze specifieke motoren toch te kunnen testen, hangt men de vacuümmeter ondersteboven. (Aan de onderkant van de meter zit ook een ophangpunt)

Het nulpunt ligt nu ongeveer rond 14 cmHg op de schaal; tussen de beide rode lijnen zit altijd nog een verschil van 2 cmHg.

Absolute waarden zijn minder belangrijk, het gaat vooral om het verschil tussen de cylinders onderling.

 

 

In deze gebruiksaanwijzing wordt gesproken over een vierkolom model. Voor een tweekolom model gelden dezelfde aanwijzingen

 

let op! In deze gebruiksaanwijzing worden alle aanwijzingen voor carburateurs ook bedoeld voor injectiesystemen

Inhoud

In de verpakking dient men het volgende aan te treffen:

 • 1 vacuümmeter
 • 4 rubberslangen
 • 1 bandje om de meters op te hangen (met
  ontgrendeling)
 • 8 messing adapters waarvan 4 x 5mm en 4 x 6mm
 • 1 stuk dikwandige heldere slang ± 8 cm lang

Demping

De restrictors moeten altijd gebruikt worden! Zonder de restrictors zullen de meetstaafjes hevig op en neer dansen, wat een nauwkeurige synchronisatie bemoeilijkt. De demping wordt bewerkstelligd door twee componenten:

1. De wrijving tussen de meetstaafjes en de meetbuizen die overwonnen moet worden door het vacuüm.

2. De restrictors in de rubberslangen die de variaties in het aangeboden vacuüm afvlakken.

NB: Helemaal stil staan de meetstaafjes nooit, dit is inherent aan het principe en noodzakelijk voor een goede meting. De staafjes mogen niet geolied worden!

Het maken van de restrictors

Zie de tekening hiernaast. In de zak met de adapters vindt u onder andere een stukje heldere plastic slang (nr 1) van ± 8cm x 5mm. Snij met een Stanleymes o.i.d dit stukje slang in ongeveer vier gelijke stukjes (nr 2). Dit worden de vier restrictors.

Neem nu de vier rubberslangen en snij van ieder ± 10 cm af. Duw een restrictor aan één kant in een kort stuk van de rubberslang. De andere kant van de restrictor duwt u in het lange stuk van de rubber-slang (nr 3). Herhaal dit totdat iedere slang van een restrictor is voorzien. Het lange stuk slang kan eventueel verlengd worden om extra demping te verkrijgen. Let erop dat de slang tussen de restrictors en de aansluitingen op de carbtune niet korter is dan 90 cm.

De restrictors moeten altijd aan de kant van de motor aangesloten worden en de andere kant van de slang wordt op de carbtune aangesloten. Zie ook de tekening. De demping is onvoldoende indien andersom aangesloten.


Voor de meeste motorfietsen zal de demping nu voldoende zijn om goed gesynchroniseerd te kunnen worden. Indien de demping toch onvoldoende blijkt te zijn dan kan men dus de slangen verlengen of de carbtune zelf kan iets scheef gehangen worden zodat de wrijving tussen meetstaafjes en meetbuizen enigszins toeneemt.

Zorg ervoor dat de meetstaafjes altijd in beweging zijn tijdens de meting, anders worden de meet-waarden niet correct weergegeven.

back to top

Gebruik van de Carbtune II

Hang de Carbtune verticaal op aan bijvoorbeeld de linker stuurhelft of een plek waar men de meter in het zicht heeft tijdens het synchroniseren. (Bij BMW bijvoorbeeld de handgreep voor de bok) Gebruik hiervoor de meegeleverde ontgrendelbare tyrap.

Installeer indien nodig de messing adaptors na het verwijderen van de afsluitschroeven of dopjes. Blokkeer of demonteer eventueel aanwezig balanceerleidingen die de aanzuigrubbers met elkaar verbinden.

Als de aansluitingen moeilijk toegankelijk zijn dan kan men een met een stukje slang en bijvoorbeeld een balpen een hulpje maken door aan de ene kant van het stukje slang de adaptor te drukken en aan de andere kant de balpen zodat de adaptor in de aansluiting geschroefd kan worden. Een tweede mogelijkheid is een kleine zaagsnede te maken in de adaptor zodat hier een schroevendraaier inpast. Zorg ervoor dat de adaptors er goed recht ingeschroefd worden maar zet ze niet te strak vast. Handvast is voldoende!

Het is vaak makkelijker om de adaptors los te schroeven als de motor na het afstellen afgekoeld is.

Duw de rubberslangen op de adaptors en op de Carbtune zelf in de juiste volgorde van cylinders. (Zorg ervoor dat de restrictors aan de kant van de inlaatspruitstukken zitten.)

Hou de slangen ver van hete delen zoals uitlaat-pijpen en leid ze zonder knikken bij voorkeur over de stuurhelft waar de carbtune aanhangt zoals de foto op de vorige pagina laat zien.

Verwijder na gebruik de slangen het eerst aan de kant van de Carbtune en daarna pas de slangen aan de zijde van de inlaten. Hang de slangen op zodat eventuele aangezogen benzine weg kan lopen.

Indien er benzine in de meetbuizen van de Carbtune terechtgekomen is dan moet men de Carbtune met draaiende motor losmaken en optillen en daarna omdraaien totdat alle benzine uit de meetbuizen verdwenen is.

 

Guage hanging from handlebar

Attaching the clip

Algemene tips

Kijk uw werkplaatshandboek in voor de juiste afstelprocedure. R.T.F.M!

De motor moet op bedrijfstemperatuur zijn en Enigszins boven het minimale stationaire toerental draaien zodat de motor niet afslaat of gaat stotteren tijdens de afstelwerkzaamheden.

Afstellen op een hoog toerental heeft weinig zin omdat het erg moeilijk is om dat toerental exact vast te houden. Bovendien heeft de vacuüm-synchronisatie het grootste effect bij grotendeels gesloten luchtklep.

Stel de motor af binnen de specificaties van de fabrikant of naar eigen inzicht, maar hou in ieder geval een marge aan van 2 cmHg maximaal.

In sommige gevallen is dit niet mogelijk, afhankelijk van het type motor. Hou in dit geval een maximale marge van 4 cmHg aan.
Vacuümsynchronisatie heeft alleen zin als de rest van de motor in goede staat is. Zorg er dus voor dat ontsteking, bougies, luchtfilter, uitlaat en klepspeling in topconditie is. De synchronisatie kan dan ook het beste worden uitgevoerd nadat de hele motor een servicebeurt gehad heeft.

Stel het vacuüm met kleine stapjes en wacht telkens een paar seconden tussen het stellen van de volgende carburateur. Denk er ook aan dat eventuele kracht die op de stelschroef wordt uitgeoefend, de meting beïnvloeden kan. Dit is meestal het geval bij motoren die al wat ouder zijn en waarbij het luchtklepmechaniek al wat slijtage opgelopen heeft.

Perfectionisten kunnen na synchronisatie ook nog de uitlaatgaswaarden per cylinder meten en eventueel met de stationair luchtstelschroef bijregelen zodat alle cylinders een gelijke CO-waarde produceren. Vaak zijn erop de uitlaatbochten aftappunten gemonteerd waar men een CO-meter op kan aansluiten en zodoende de waarde per cylinder meten kan.

Indien men de Carbtune uitleent, zorg dan dat die persoon ook de gebruiksaanwijzing ontvangt en dat deze bekend is met het gebruik van een vacuümmeter

back to top

 

Handleiding bij het synchroniseren

Het synchroniseren van de carburateurs heeft een positief effect op de reactie op de gashendel, soepel lopen van de motor, levensduur, prestaties en de bedrijfstemperatuur van uw motor.

Carburateursynchronisatie bestaat uit het zorgvuldig afregelen van iedere luchtklep zodat iedere carburateur of injector evenveel benzine/luchtmengsel doorlaat zodat iedere cylinder evenveel bijdraagt aan het motorvermogen.

Indien één luchtklep meer opent dan bijvoorbeeld de andere drie dan betekent dit dat deze cylinder meer toeren wil maken dan de rest en daar door de andere drie in tegengewerkt wordt. Dit resulteert in het warmer worden van de bewuste cylinder en het rijker draaien van de overige cylinders wat er weer voor zorgt dat de motor sneller vervuilt. Bovendien loopt de motor dan minder soepel en heeft meer moeite met stationair draaien.

De mechanische instelling van de carburateurs of injectie geschiedt op uitéénlopende wijzen. Bij de BMW R-serie dient men de gaskabels in te stellen, terwijl veel japanse fietsen over een stangenstelsel met instelschroeven beschikken.

Hoofdzaak is dat, bij wat voor constructie dan ook, het uitgangspunt is het instellen van de lichthoogte van de luchtklep zodat alle cylinders gelijk ingesteld kunnen worden.

Een werkplaatshandboek kan erg handig zijn omdat de precieze methode van synchroniseren nogal kan verschillen per motor. Zorg er dus voor dat u het hoofdstuk over vacuümsynchronisatie gelezen heeft! Zoals hiervoor al vermeld: zorg dat de motor in goede conditie is voordat u aan de synchronisatie begint. Valse lucht in de aansluitingen van het luchtfilter of de aanzuigrubbers, lekken in het uitlaatsysteem of verstoppingen beïnvloeden de vacuümmetingen en dienen eerst verholpen te worden voor het uiteindelijke afregelen.

Er wordt in deze gebruiksaanwijzing ervan uitgegaan dat de gebruiker een redelijke technische kennis bezit en bijvoorbeeld weet hoe de benzine tank op een veilige manier verwijderd wordt zodat er geen ongelukken plaats kunnen vinden.

Indien u niet zeker weet of u over de juiste vaardigheden beschikt, dan wordt u aangeraden de beschreven afstellingen en werkzaamheden aan een bevoegd monteur over te laten.

 

 

Stap 1:

Sluit de Carbtune aan op de motor. De benzinetank hoeft op dit moment enkel verwijderd te worden indien dit noodzakelijk is om de Carbtune aan te sluiten.

Warm de motor op totdat deze redelijk stationair loopt zonder gebruik van de choke. De motor hoeft nog niet op volledige bedrijfstemperatuur te zijn omdat dit tijdens het afstellen kan leiden tot oververhitting van de motor. Bij een luchtgekoelde motor zou men bijvoorbeeld een ventilator voor de cylinders kunnen opstellen die zorgt voor enige verkoeling van het blok.

Werk in een goed geventileerde ruimte zodat de uitlaatgassen zich niet ophopen. Koolmonoxide is zeer giftig!!


Fitting the hoses to the carbs

Stap 2:

Stel de motor enigszins boven het normale stationaire toerental af met de stationair stelschroef.

Bekijk de meetwaarden van de Carbtune. De meeste fabrikanten specificeren een maximaal verschil tussen de meetwaarden van 2 cmHg tussen de verschillende carburateurs. Dit is gelijk aan de afstand tussen twee rode strepen op de Carbtune.

Indien de verschillen tussen de meetwaarden groter zijn dan hierboven beschreven en er geen uitzonderingen van toepassing zijn, dan moet men de carburateurs bijregelen.

Zorg ervoor dat de afstelschroeven of nippels te bereiken zijn. Bij sommige motorfietsen is het mogelijk om de benzinetank naar voren te klappen of op de buddyseat of het achterframe te plaatsen en toch de benzineleiding aan te sluiten. Gebruik in het andere geval een tafeltje met ongeveer dezelfde hoogte als de positie van de tank in gemonteerde positie. Bij vacuümgestuurde benzinekranen die geen altijd aan stand hebben kan men eventueel een T-stuk monteren (via John Morgan verkrijgbaar) of een klein stukje slang op de vacuümaansluiting van de kraan duwen en vervolgens met de mond vacuüm zuigen en dan snel afsluiten zodat de kraan open blijft staan.

Zorg ervoor dat de benzinetank stevig staat en niet kan vallen. Bedenk dat benzine zeer brandgevaarlijk is en ook niet erg gezond bij inademen.

Eventueel kan men ook een alternatief gebruiken in de vorm van een los tankje van bijvoorbeeld een grasmaaier, zorg er dan wel voor dat dit tankje zich ook weer op ongeveer dezelfde hoogte bevind als de benzinetank zich normaal.

Zeer ervaren monteurs kunnen de synchronisatie eventueel uitvoeren met de benzine die zich nog in de vlotterkamers van de carburateurs bevindt.

Zorg er altijd voor dat de carburateurs in de goede volgorde op de Carbtune zijn aangesloten zodat men niet per abuis de verkeerde carburateur aan het afregelen is.

 

Unbalanced

Qui, on doit adjuster cet moteur

Stap 3:

Start de motor en bekijk welke carburateurs bijgesteld dienen te worden. Indien er sprake is van één of meer hoofdcarburateurs, regel dan de andere carburateurs op deze af. Zie het werkplaatshandboek.

Is er geen sprake van één of meerdere referentie carburateurs, neem dan de carburateur met de middelste waarde als uitgangspunt. Stel de carburateurs af zodat de meetwaarden binnen de rode lijnen op de Carbtune vallen, dus met een maximaal verschil van 2 cmHg.

De carburateurs/injectors instelschroeven kunnen zeer gevoelig zijn, zelfs het vastzetten van de borgmoeren kan het meetresultaat beïnvloeden.

Er zijn soms speciale tools beschikbaar om de instellingen te doen maar men kan eventueel de borgmoeren met een steek/ring sleutel vasthouden zodat de speling in het schroefdraad de instellingen niet beïnvloed als men de borgmoeren vastzet.

De instelschroeven kan men meestal vinden aan de zijkant van de carburateurs of in de buurt van het stangenstelsel dat de luchtkleppen bedient. Bij motoren die uitgerust zijn met geveerde instelschroeven gaat het instellen makkelijker dan bij die modellen die met een borgmoer uitgerust zijn, omdat de veer om de schroef de instelschroef zelf constant op spanning houdt.

Als iedere carburateur voorzien is van een instelschroef, let er dan op dat alle schroeven nog voldoende stelruimte hebben. Indien één of meer schroeven aan hun eind zitten, draai dan alle schroeven terug naar hun midden positie en stel eventueel de gaskabel of de stationair stelschroef bij en vervolg de afstelling totdat alle meetwaarden binnen 2 cmHg verschil vallen.

Het is mogelijk dat de voorgeschreven meetwaarden niet voor alle carburateurs gelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij oudere modellen van Suzuki (behalve GSX400F) waar de buitenste carburateurs 2.5 –3.0 cmHg meer vacuüm dienen te hebben dan de binnenste carburateurs. Let op! Dit geldt meestal weer niet als de luchtfilterkast verwijderd is! Ook hier geldt weer dat het aan te raden is om eerst het werkplaatshandboek hierop na te zien.

Voer de afstelling per carburateur uit en geef zowel de motor als de Carbtune enige seconden om te stabiliseren. Geef tussen de afstelwerkzaamheden even snel veel gas zodat de kleppen goed op hun rustpunt komen en men kan zien of de waarden terugkomen op de waarde die men wenst. Eventuele speling in de bediening van de carburateurs wordt zo snel duidelijk.

Noteer eventuele veranderingen en instellingen! Zodoende kan men terugvallen op de beginwaarden als er zich onverwachte problemen voordoen.

 

Adjusting the screws

Checking the guages

Stap 4:

Als de meetwaarden allen netjes binnen de rode lijnen (2 cmHg) vallen, dan kan men de eventuele borgschroeven vastzetten. Let erop dat het vastzetten van deze moeren de gemeten waarden niet teveel verstoord. (Zie ook stap 3) Schakel de motor nu uit, verwijder de Carbtune, slangen en de adaptors en plaats de afsluitschroeven of dopjes in de vacuümaansluitingen op de inlaatstukken.

Monteer de benzinetank en alle verwijderde onderdelen die noodzakelijk zijn en maak een proefrit. Warm de motor op tot zijn normale bedrijfstemperatuur en stel vervolgens het stationair toerental terug op de gewenste of voorgeschreven waarde.

Moderne motorfietsen behouden de vacuüminstellingen zeer goed en hoeven enkel per 7.500 tot 10.000 km verreden kilometers weer opnieuw gecontroleerd te worden.

Oudere motorfietsen zijn soms lastig nauwkeurig af te stellen en hebben regelmatig een controle nodig.

Bij motorfietsen die d.m.v de gaskabels afgesteld worden is het zeker noodzakelijk om regelmatig te synchroniseren, zoals bij oudere BMW boxers.

back to top

 

Balanced!

Betekenis van de meetwaarden

De absolute meetwaarden die met de Carbtune zijn verkregen, zijn minder belangrijk dan de verschillen per carburateurs of inlaatkanaal. De meetwaarden dienen in overeenstemming te zijn met de waarden die de fabrikant voorschrijft, hoewel dit zeker bij motorfietsen met vele kilometers niet altijd het geval zal zijn. Algemeen geldt dat als de absolute waarden niet binnen de specificaties vallen, de onderlinge verschillen niet te groot mogen zijn. Een gezond motorblok slijt immers gelijkmatig en indien men afwijkingen constateert die buiten de specificaties vallen en de vacuümwaarden zijn niet goed te synchroniseren, dan is er meestal meer mis met het motorblok.

Indien er flinke verschillen geconstateerd worden in de vacuümwaarden van de carburateurs dan controleert men eerst het volgende:

 • Is één of meerdere van de stelschroeven aan het eind van zijn bereik?
 • Is één of meerdere van de rubberslangen niet goed aangesloten, bekneld of gescheurd?
 • Zijn de luchtfilterkast aansluitingen in orde?
 • Zijn de aanzuigrubbers nog intact?

Indien bovenstaande in orde bevonden is dan is het aan te raden een compressietest per cylinder te doen, teneinde het probleem te lokaliseren.

Men zal zolang de motorfiets in goede staat verkeerd en met enig geduld bij het synchroniseren ervaren dat het niet moeilijk en zeker de moeite waard is om de carburateurs of injectie goed af te stellen!

back to top

 

Carbtune informatie

De Carbtune behoeft geen calibratie of op nulwaarde te worden ingeregeld. Alle onderdelen zijn tijdens productie op elkaar afgestemd. (gematched) De demping door frictie of andere oorzaken in de meetbuizen kan enigszins verschillen per kolom.

Dit heeft geen effect op de uiteindelijk gemeten waarden, het kan soms iets langer duren voordat een bepaalde kolom de uiteindelijke waarde bereikt.

Mocht er onverhoopt vuil of vet in de meetbuizen terechtkomen dan kunnen deze gereinigd worden.

Leg de Carbtune met de achterkant op een tafel en verwijder de twee schroeven van de onderste kap.

Schuif de kap en de voorzijde van de behuizing naar beneden en de meetbuizen zijn bereikbaar. (let erop dat het sponsje in de kap niet zoekraakt) Voer deze handelingen voorzichtig uit!! Til de Carbtune zonder bodemkap niet op omdat de onderdelen er dan uit kunnen vallen en door elkaar raken!

Belangrijk! Ieder staafje en veer dient gemonteerd te worden op zijn originele positie! Gooi de onderdelen dus niet bij elkaar en pas op dat de verschillende veren niet in elkaar verstrikt raken.

Om het overzichtelijk te houden is het verstandig om iedere meetbuis apart te verwijderen en vervolgens te reinigen. Verwijder de veer voorzichtig van het staafje en polijst het staafje en de binnenkant van zijn geleider met een zachte doek of een polijstmiddel. Pas op voor krassen!

In het geval van extreme vervuiling kan men eventueel de staafjes met superfijne staalwol reinigen. Maak alles hierna goed schoon zodat geen staalwoldraadjes in het apparaat terecht kunnen komen.

Monteer alles pas als de onderdelen goed droog zijn.

Verwijder in geen geval de bovenste kap van de Carbtune, de aansluitingen op de meetbuizen of de aansluitingen naar buiten toe!

Onthoudt: wat niet defect is, hoeft niet gerepareerd te worden!

Reserveonderdelen kunnen via John Morgan besteld worden. De adresgegevens voor prijsinformatie vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.

Bekijk de FAQ & Your bike pagina’s als u vragen heeft over het gebruik van de Carbtune. De meeste vragen zullen hier beantwoord worden. Eventuele wijzigingen in gebruik of opmerkingen vindt u ook op deze website.

De Carbtune II en de vorige versies hiervan zijn getest op vele verschillende motorfietsen, auto’s, boten en zelfs vliegtuigen dus als u moeilijkheden ondervindt bij het gebruik van de Carbtune dan kunt u met iedere vraag terecht via telefoon, fax of E-mail

 

 

Garantie

De Carbtune is gedurende 12 maanden na aankoop gegarandeerd voor fabricagefouten en materiaalfouten.

Indien uw Carbtune binnen een jaar na aankoop door bovenstaande fouten beschadigd raakt, neemt u dan kontact op met uw leverancier.

Indien uw klacht terecht is dan wordt het apparaat gerepareerd dan wel vervangen, één en ander ter beoordeling van de producent en enkel indien u niet van deze handleiding afgeweken heeft. Deze voorwaarden hebben geen verder effect op uw rechten als klant.

 
back to top
 

 

 

 

Morgan Carbtune Ltd
Unit 33W
Townsend Enterprise Park

Townsend Street

Belfast BT13 2ES

United Kingdom

email: morgan@carbtune.com

Tel 028 9023 9007
Fax 028 9024 7294

International Tel +44 2890 239007
International Fax +44 2890 247294

From USA/Canada Direct dial
Tel 011 44  2890 239007
Fax 011 44  2890 247294